Präst

att vara tillitsbyggare

Redan som 15-åring bestämde jag mig för att bli präst. Jag tog min teol.kand i slutet av 1980-talet och var då antagen som prästkandidat för Lunds stift. Som ung var jag mycket aktiv i Kyrkans Ungdom.

Jag ville se mer av livet innan jag var redo att själavårda människor.

Efter många år i journalistiken kände jag att det var dags att förverkliga prästdrömmen. År 2007 var jag tjänstledig från Aftonbladet och studerade vid Pastoralinstitutet i Uppsala och 2008 i januari prästvigdes jag för Stockholms stift. Jag gjorde mitt pastorsadjunktsår i Nacka församling.

Jag och Ewa Lindqvist Hotz har grundat den teologiska tankesmedjan Seglora smedja. Från 1 februari 2011 är jag präst på halvtid i Sofia församling i Stockholm.

» Besök tankesmedjan Seglora smedjas nättidskrift

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.